voorzittershamer

Van het bestuur:

Voorzitter: Martin van Aken

Penningmeester: Cees Baars

Secretaris: Hillie Sontrop

Bestuurslid: Linda van Amelsvoort

Bestuurslid: Cor Sukking

 

Geachte bezoek(st)er,

 

Wij van het Gemengd Caroluskoor, verbonden aan de Carolus Borroméusparochie te Soesterberg,
heten u van harte welkom op onze site.
Misschien heeft u al willen zingen of heeft u gezinsleden, kennissen die best in een koor willen zingen.
Ons koor heeft een lange traditie en kan putten uit een enorm repertoire
van allerlei liederen waar nog steeds nieuwe bij komen.
Hierdoor is er ook veel kennis aanwezig bij de leden en dirigent.
Ook zijn wij een vereniging met diverse activiteiten:
het Caeciliafeest, spelletjes avond en wat verder nog mogelijk is.

Waarom zou je gaan zingen?

·         Zingen is populair. Er zijn nieuwe koren die al een ledenstop hebben.

·         Zingen geeft ontspanning, voldoening en is gezond

·         Zingen van meerstemmige Latijnse of Nederlandstalige liederen is een uitdaging en geeft een saamhorigheidsgevoel.

·         Zingen met een groot kerkorgel geeft een extra dimensie

·         Door het uitgebreide repertoire en de diverse kerkelijke thema's is er veel afwisseling in de gezangen.

·         Je hoeft geen regelmatige kerkganger te zijn om op het koor te komen zingen,
maar wel het R.K. geloof, haar rituelen en gezangen respecteren.

 Een ieder beleeft zijn/haar geloof op zijn/haar eigen manier en dat wordt gerespecteerd.

Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk, wel makkelijk.

Kom gerust eens luisteren naar ons koor tijdens één van de vieringen,
of kom eens een keer naar een repetitie.
Als u wilt kunt u mee repeteren en gelijk de sfeer proeven.

U kunt ons ook een e-mail sturen voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur.