180 jaar Caroluskoor

1837 - 2017

 

St. Cecilia: 22 november is de feestdag van deze Romeinse martelares en heilige in de katholieke kerk.

Zij is de patrones van de muziek, instrumentenmakers en zangers.

 

Ons gemengd koor heeft ook St. Cecilia als patroonheilige en dan wordt er rond deze datum altijd een feest georganiseerd.

Zondag 5 november jl. was gepland voor deze activiteit.

 

 

Op deze feestelijke dag werd in onze kerk ter ere van ons koorjubileum

een zeer feestelijke Eucharistieviering gehouden.

 

Het Caroluskoor werd  extra versterkt door leden van het Brücknerkoor uit Amersfoort.

Het Carolus- en Brücknerkoor

 

In deze Eucharistieviering brachten wij voor het eerst de “Sacramentsmis” ten gehore.

 

Aan het einde van de dienst werd alt Bep van As gehuldigd voor haar

55 jarig koorlidmaatschap.

 

Door John van Kempen (lid locatieraad) werd  zij bedankt voor haar verdienste aan het koor.

Zij ontving de versierselen van de “ST. Gregoriusvereniging”

 

 

En een mooie bos bloemen

 

Jubilaris Bep van As

 

 

 

 

Tevens werd er ook stilgestaan bij het overlijden van

sopraan Rie Majoor die ook 55 jaar lid zou zijn geweest.

 

zij is op 8 augustus 2017 overleden.