Orgelgeschiedenis

 

Beschrijving: oude orgel staat nu inde Ludgeruskerk, Dronten
De Geschiedenis van orgels in onze kerk gaat terug tot 1838. In de Caroluskerk die Pastoor Ludovicus Rademaker liet bouwen (zie geschiedenis) beschikte toen over een orgel van Abraham Meere die door de Utrechtse orgelmaker Hendricus Dominicus Lindsen werd geplaatst. Kennelijk voldeed dit acht stemmen tellende orgel na verloop van tijd niet meer aan de gestelde eisen. In 1876 besloot men dan ook tot de bouw van een nieuw instrument. Ook nu was de opzet echter zeer beperkt; het nieuwe orgel telde slechts zeven stemmen en een aangehangen pedaal. In 1953 werd een nieuw kerkgebouw betrokken en het orgel verhuisde mee. De overplaatsing werd verzorgd door de firma Ebertse (Soest). Ruim tien jaar later verhuisde het orgel naar de St-Ludgeruskerk in Dronten. Ditmaal verzorgde de fa. Jos. Vermeulen (Alkmaar) de overplaatsing. Waarschijnlijk ging bij deze gelegenheid de orginele orgelkast grotendeels verloren en bleef ook de dispositie niet ongewijzigd. De oorspronkelijke Fernfluit 8 (vanaf fis) werd gewijzigd in een Quint 2 2/3 D. In 1993 verzorgde Sicco Steendam (Roodeschool) nog een schoonmaak van het orgel waarbij tevens intonatiecorrecties werden uitgevoerd.

Beschrijving: orginele speeltafel uit 1876

De nieuwbouw van de St-Ludgeruskerk was aanleiding om ook de toestand van het orgel eens nader te beschouwen. De overplaatsing maakte immers algehele demontage noodzakelijk. Uiteindelijk besloot men tot herstel van de oorspronkelijke dispositie en vervaardiging van een nieuwe orgelkast naar een ontwerp van architectenbureau Brink en Fleer uit Dronten. Net als in 1964 resulterde dit in een eigentijdse vormgeving waarbij aansluiting is gezocht bij de rest van het kerkgebouw; het oude raamwerk van de kast bleef echter ook nu behouden. De werkzaamheden aan het instrument werden uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers; namens KKOR ( Katholieke klokken- en Orgelraad) trad Jos Laus op als adviseur. De Quint 2 2/3 werd weer verlengd tot Fernfluit 8, maar daarnaast werd een trede voor een mechanische vrije combinatie toegevoegd.(bron: Elbertse Orgelmakers; Orgels n Flevoland, 31-32; G.H. Broekhuyzen, Orgelbeschrijvingen, Z 47)
Dispositie van het Maarschalkerweerd & Zn. orgel:

Manuaal ( C-f3)

Octaaf 2

Prestant 8

Aangehangen pedaal ( C-F)

Gamba 8 ( C-H gecombineerd met Prestant)

Trede voor mechaniche vrije combinatie

Octaaffluit 4

Winddruk 80 mm

Fernfluit 8 ( vanaf fis)

Toonhoogte: a1 = 439 Hz bij 20 C.

Holpijp 8

Temperatuur: evenredig zwevend

 Beschrijving: Vermeulenorgel 1964Beschrijving: speeltafel Vermeulenorgel 1964


 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1964 is door firma Vermeulen uit Alkmaar en op advies van toenmalig Pastoor Dr. R.A.J. de Bruyn
( toen adviseur van KKOR), het huidige orgel geplaatst. Dit instrument heeft 2 klavieren en een vrij pedaal met electrische sleepladen

 


Dispositie van het Vermeulen orgel:

HOOFDWERK

POSIETIEF

PEDAAL

Prestant 8

Gedekt 8

Subbas 16

Roerfluit 8

Prestant 4

Baarpijp 8

Octaaf 4

Roerfluit 4

Prestant 4

Spitsfluit 4

Blokfluit 2

Mixtuur III st.

Superoctaaf 2

Quint 2 2/3

Fagot 16 (gereserveerd)

Mixtuur V-VII st.

Terts 1 3/4.

3 koppelingen

Trompet 8

Dulcia