Krantenartikel uit 1983

Zilveren dirigent Van As in Soesterberg

Dirigeerstokje van z'n voorganger bewaard

dirigent L.C.J. van AsSOESTEBBERG - 'Kinderen, denken jullie dat een koe muzikaal is?' 'Nee natuurlijk niet', roepen de leerlingen van de vijfde klas van de Carolusschool in koor uit, 'Dan hebben jullie het mis', zegt hoofd van de school, de heer l.C.J. van As, die zondag werd gehuldigd omdat hij 25 jaar dirigent is van r.-k.. kerkkoor in Soesterberg. 'Een koe is wel degelijk muzikaal. Zij heeft twee hoorns, onder de buik een viertonige doedelzak en ze draait haar eigen elpees!' Met dit grapje begint de heer Van As één van zijn vele muzieklessen op school, waardoor de leerlingen geboeid blijven luisteren naar wat er verder gaat komen. Op vergelijkbare wijze weet hij de aandacht vast te houden van de leden van het Sint Carolus-Borromeus Kerkkoor, wanneer hij als dirigent de wekelijkse repetitie leidt. Even een grapje en dan heel serieus verder.


Dirigent Van As, die zondag bij zijn zilveren jubileum als leider van het kerkkoor een pauselijke onderscheiding kreeg, nam op 1 januari 1958 het dirigeerstokje over van zijn voorganger, tevens hoofd van de r.-k.. school de heer A. E. Wegman Deze moest, om gezondheidsredenen zijn taak neerleggen. Van As over hem: Wegman was een zeer muzikaal man met veel talenten. Behalve het kerkkoor had hij ook een zangvereniging onder zijn hoede. 'Nog steeds heb ik het dirigeerstokje bewaard dat ik destijds van Wegman kreeg'.

Het lijkt een traditie te worden dat het hoofd van de school van de R.-K. Carolusschool tevens dirigent wordt van het kerkkoor. "Toen ik in 1954 naar de functie van onderwijzer solliciteerde, werd er in de advertentie gevraagd naar een ervaren onderwijzer voor vast, "en kennis van de kerkmuziek kan tot aanbeveling strekken". Omdat ik al van jongsaf in verschillende koren had meegezongen en ook veel Latijnse liederen had gedaan, was dat in mijn voordeel. Ik werd toen aangenomen als onderwijzer" aldus Van As.

Een dirigentenopleiding heeft Van As niet gehad. Het was op de kweekschool St. Louis te Oudenbosch die hij bezocht één van de vakken die gegeven werden. "De opleiding op St Louis was gericht op het culturele vlak. Er waren vele middagen met toneel of muziek. In die tijd had ik zelf een orkestje met aparte instrumenten zoals luiten en banjo's en leerde ik ook het arrangeren van muziek. Tijdens het 100-jarig bestaan van het instituut St. Louis zong ik als zeventienjarige de altpartij in de zesstemmige mis Pape Marcelli van Palestrima. Deze werd toen door de radio uitgezonden en dat was een hele gebeurtenis. Na de uitzending
kwamen er tientallen enthousiaste telegrammen binnen. Dat zijn gebeurtenissen die je nooit meer vergeet", zegt Van As.

Later was hij samen met zijn vier neven lid van het parochiekoor „De Liefde" in Amsterdam, Het was daar de gewoonte dat de dirigent Jos Antoni degenen die lid wilden
worden van het koor, liet proe
fzingen. Dirigent van het Gemengd koor St. Carolus Borremeus, Van As, laat zijn nieuwe leden niet proefzingen. „Iedereen die graag wil zingen, is welkom in het koor. We hebben hele jonge mensen van dertien, veertien jaar en ouderen zo tot een jaar of vijfenzestig. Binnen de families is het een traditie, die wordt voortgezet. Heel vaak zie je man en vrouw, moeder en dochter, vader en zoon enzovoort die lid zijn van het kerkkoor".

Het kerkkoor telt ruim vijftig leden en vormt een enthousiaste groep die eens per week bij elkaar komt om te repeteren. Van As: „Het is een rustige toestand. Iedere week repeteren we en op zondag is dan de uitvoering. Veel optredens naar buiten hebben we niet. Tot nu toe zijn we een paar keer in Duitsland geweest en zijn we door pastoor Van Eyck in Zutphen en pastoor De Bruijn in Houten uitgenodigd".

In Soesterberg doet het koor met de andere koren mee in de traditionele tweejaarlijkse korenbijeenkomst in é
é
n van de kerken in Soesterberg. Deze gezamenlijke uitvoering wordt ook dit jaar weer gehouden, omdat het koor Zanglust uit Soesterberg in oktober tien jaar bestaat. Het kerkkoor is al bezig om voor deze uitvoering liederen uit Der Zigeunerbaron, in te studeren.

terug naar nostalgie