Antonius  Wegman werd in 1924 dirigent van het koor. Het was toen de gewoonte dat de hoofd van de R.K. school ook het koor voor zijn rekening nam.

Hij was een zeer muzikaal man met veel talenten. Behalve het kerkkoor had hij ook een zangvereniging onder zijn hoede.

In 1958 moest hij om gezondheidsredenen zijn taak neerleggen.

klik hier om terug te gaan